THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC THÊM SỨ

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC THÊM SỨC

Tháng 6 năm 2019

Ban giáo lý nhà thờ Fujisawa

  Bí tích Thêm Sức sẽ được cử hành tại nhà thờ Fijisawa dự kiến năm 2021.
  Để kỳ thì cuối cấp năm 2021 không bị trùng với khóa học Thêm Sức này, thì những trường hợp như: năm nhất cấp II (中学一年)、và năm nhất cấp III (高校一年) nên tham dự khóa học năm này. Dưới đây là chương trình học và mẫu đơn đăng ký của năm nay, những ai có nguyện vọng xin đăng ký.

  1. Đối tượng tham dự: Độ tuổi từ học sinh năm nhất cấp II (中学一年) trở lên, những người chưa được lãnh nhận bí tích thêm sức ( kể cả người lớn).
  2. Thời gian: Chủ nhật, sau thánh lễ 9h30 sẽ học cho đến 12h30 các ngày:

   29/9, 6/10, 3/11, 17/11, 1/12, 26/1, 2/2, 1/3, 29/3 (9 buổi) 

  1. Địa điểm: Phòng 202 ( nhà thờ Fujisawa)
  2. Người phụ trách: Linh mục, các anh chị giáo lý viên
  3. Đồ dùng cần mang theo: Dụng cụ ghi chép, sách giáo lý (賢信への旅) giá là 700yen. Tự mua ở nhà thờ sở tại. 
  4. Cách đăng ký: Xin điền vào mẫu đơn bên dưới và nộp vào văn phòng của nhà thờ cho tới ngày 22 tháng 9. 

– Trong 9 buổi học thì mỗi buổi có chương trình riêng, nên kính mong tham dự đầy đủ.
– Nếu vắng mặt 1 trong 9 buổi, thì sang năm vẫn có thể được nhận nhưng sẽ phải học bù. 
– Trong trường hợp không thể tham gia đầy đủ vào những buổi trên vì lí do bệnh tật, hay thời gian không họp lý xin hãy thông báo cho văn phòng.